Rekruttering af IT-specialister Vi hjælper jer med at rekruttere de rette tekniske medarbejdere

Træk på vores erfaring, og lad os finde den eller de egnede kandidater til jer uanset om i søger udviklere, ingeniører, ledere eller dybt specialiserede nøglemedarbejdere.
Kontakt os

Vi forstår jeres verden

I over 10 år har mpeople stået for rekruttering af IT-specialister, ingeniører og andre med en teknisk baggrund til førende teknisk orienterede virksomheder i ind- og udland. 

Ofte kontakter vores kunder os, når de har brug for de særligt specialiserede medarbejdere med indgående viden om et snævert område. Specialister, som kun kan findes med det helt rette netværk. Det netværk har vi, for vi laver ikke andet end at forbinde kandidater med tekniske virksomheder.

I modsætning til andre driver vi både en rekrutterings- og en konsulentvirksomhed, hvor vores konsulenter løser opgaver i det felt, vi rekrutterer til. Derfor har vi et indgående kendskab til opgaverne og branchen. Vi taler og forstår jeres og kandidaternes sprog og kan stille de helt rigtige spørgsmål til begge parter. Det sikrer både det rette match, og at kandidaterne vil tale med os, hvilket jo betyder alt i en branche, hvor de dygtige kandidater konstant bliver kontaktet af headhuntere.

90 % af vores kunder vil anbefale os til andre i branchen, så vi har noget at leve op til.

Udvalgte kunder

Proces

Sådan foregår rekrutteringsprocessen

*

1. Searchstrategi

På baggrund af kundens behov og ønskede kandidatprofil, udarbejder vi en searchstrategi. Strategien er blandt andet baseret på en analyse af, hvilke virksomheder, brancher, faggrupper m.m., vi forventer at kunne finde potentielle kandidater med de kvalifikationer og kompetencer, kunden ønsker.

*

2. Tiltrækning

Når searchstrategien er på plads, annoncerer vi både på vores egen hjemmeside og LinkedIn. Derefter sætter vi gang i en såkaldt “tsunami” ved at kontakte en lang række egnede kandidater direkte, både i vores eget netværk og på LinkedIn samt lignende internetmedier.

*

3. Interviews

Vi screener løbende interesserede kandidater, og inviterer potentielt egnede kandidater til 1. interview hos mpeople.

*

4. Præsentation

Vi præsenterer løbende de kandidater, som vi efter interview vurderer, er egnede i form af en kort præsentation, CV og evt. eksamenspapirer. Hvis kunden er interesseret i kandidaten, vendes der hurtigst muligt tilbage til os.

*

5. Interview hos kunden

Vi arrangerer efterfølgende 1. interview mellem kunden og kandidaten, som mpeople deltager i. Vi giver efterfølgende feedback til kandidaten og arrangerer 2. interview og indhenter referencer, hvis kunden vil gå videre med kandidaten.

N

6. Ansættelse

Hvis kunden ønsker at ansætte en kandidat efter 2. samtale, informeres mpeople om dette. Vi vil efter ansættelsen foretage opfølgning på kandidaten, for at sikre at matchet fortsat er der og at alle er tilfredse.

Kom godt i gang

Hvis vi skal hjælpe jer med rekruttering af de kandidater, I har brug for, holder vi et indledende møde med jer, hvor vi hører mere om jeres behov, og om, hvordan I ser jeres fremtid.

Vi tilbyder rekruttering efter 3 forskellige principper. Valget er Jeres og afhænger typisk af den profil I søger. 

Vores erfaring, er at det kan tage fra 2 uger og op til flere måneder at finde den eller de rette kandidater. Det afhænger blandt andet af stillingsindhold, kundens krav til kandidatens kompetencer, kvalifikationer og erfaringer, hvor efterspurgte disse er, hvor bredt / snævert kandidatfeltet er, løn- og ansættelsesforhold, kundens geografiske placering samt kundens renommés.

No cure no pay

I betaler først når og hvis I ansætter en præsenteret kandidat.

Fastpris for rekruttering

Her får I rekrutteringen til en på forhånd fastsat pris. Prisen afhænger af stillingens kompleksitet og hvilke forhold vi skal varetage forbindelse rekrutteringen. 

Mulighed for Try & Hire

Mulighed for Try & Hire, hvor I og kandidaten indleder med en prøveperiode på eksempelvis 6, 9 eller 12 måneder. Herefter tager I stilling til, om det vil være relevant med en fastansættelse.

Dette er en oplagt mulighed, hvis I er begrænset på headcounts.

Vil I høre mere om specialiseret rekruttering hos mpeople?

Så kontakt os for en indledende snak.
hello@mpeople.dk+45 25 64 28 28