Printplade

Privatlivspolitik

shape divider

Dataansvarlig

mpeople A/S
Adresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København
Tlf. +45 31 21 10 03
Mail gdpr@mpeople.dk

Introduktion og ansvar

Selskabet mpeople A/S er ansvarlig for beskyttelsen af oplysninger, du giver os og er ansvarlig for beskyttelsen af dine oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Bemærk venligst at der i denne politik fremadrettet vil blive henvist til mpeople, som er gældende binavn.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved mpeople. Vi gennemgår derfor med et let forståeligt sprog og en grundige gennemgang, hvilke oplysninger mpeople indhenter og hvorfor, samt hvad mpeople har ret til at gøre med dine oplysninger. Hvis du skulle få spørgsmål, så skriv til os. Vi er rare at snakke med og vil altid forsøge at hjælpe bedst muligt.

Baggrund

Hos mpeople bestræber os på at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt, når du bruger vores tjenester. Vi er klar over at det er en vigtig del af vores forretning og vi ser derfor med stor alvor på det.

mpeoples privatlivspolitik omfatter at behandle dine personoplysninger på en ansvarlig og fortrolig måde. Vi overholder således gældende lovgivning.

mpeople behandler og opbevare personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler eller som har tilsluttet sig lignede aftaler.

Sikkerhed og ansvar

Vi er den rette blanding af specialister og har derfor dybdegående kendskab til området.

mpeople sørger for at organisatoriske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som vi behandler. Det betyder at der er derfor truffet de rette foranstaltninger der bl.a. beskytter dine oplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger til de tekniske fremskridt og den tekniske udvikling. Forholdsreglerne er således både rettet organisatorisk såvel som teknisk.

Spørgsmål om sikkerheden, kan rettes til gdpr@mpeople.dk

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine personoplysninger er strengt fortrolige i mpeople for at kunne varetage den bedst mulige service.  Dine personoplysninger kan videregives til tredjeparter der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre den bedst mulige behandling

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt tillader eller kræver det.

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?
Du præsenteres nu for et generelt billede af hvilke oplysninger vi behandler:

Navn, mailadresse, telefonnummer, adresse, Cookiedata (almindelige personoplysninger). Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang.

Hvis dine personoplysninger ikke er afgivet af dig selv, vil de altid hidrøre fra offentlig tilgængelige kilder.

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne yde vores service.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Behandling af dine personoplysninger foretages på følgende grundlag:

  • Vi har anmodet om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfylde af en kontrakt, du har med os.
  • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning
  • Behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesser. Hvis dette behandlingsgrundlag anvendes overfor dig, kan de ved anmodning fremsendes.

Tredjeparts behandling

Vi gør brug af tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Dette omfatter bl.a. eksterne og professionelle virksomheder, som leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os med levere og yde vores service bedst muligt, samt håndtere dine data.

mpeople behandler personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler eller som har tilsluttet sig lignede aftaler med samme krav.

Overførelsen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og denne politik. Tredjepart må således ikke anvende oplysningerne til egne formål og behandler dem kun i det omfang på vegne af mpeople. Oplysningerne kan opbevares i en form, der tillader identifikation af den registrerede og ikke i længere tid end det er nødvendigt vores formål.

Formålet med indhentning og behandling af information

mpeoples formål med at behandle dine oplysninger er, at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt, så du ønsker at associere dig med mpeople. Vi bestræber os yderligere på at beskytte dine og vores kunders data bedst muligt

mpeople foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Husk dog, at din brug af mpeople er frivillig. Hvis du vælger at få oplysninger slettet i mpeople, garanterer vi ikke, at vi kan fortsætte med at yde samme service.

Hvis personoplysninger er baseret på samtykke, kan de bedst tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på oplyste mail.

Klage

Det du skal gøre for at gøre krav på dine rettigheder, er at rette henvendelse til os. Det gør du bedst ved at skrive til vores ansvarlige via mail på gdpr@mpeople.dk.

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til mpeople via ovenstående mailadresse, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klager til den nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ophold.

mpeople sikre derfor at oplysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt. Der er derfor internt indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af indsamlede data, som afhænger oplysningens karakter og baggrund. Alt dette gør vi for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tekniske krav
For at få den bedste oplevelse af mpeople anbefaler vi, at du bruger et nyere styresystem, en nyere browser og har en god internetforbindelse.

Ændringer
Vi forbeholdes ret til at opdatere og ændre denne politik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores side. Vi datoen og versionen nederst på siden for at gøre opmærksom på dette. Hvis der foretages ændringer i vores behandling af personoplysninger, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du kontakt os på: gdpr@mpeople.dk 

Denne privatlivspolitik er redigeret 08. juni 2021.