Computer med kode

Ekspandér i udlandet med BOT

Outsource opbygningen af jeres nye afdeling til os, og overtag en fuldt operationel enhed, når I er klar.

shape divider

Hvad er BOT?

BOT (som står for Build – Operate – Transfer) er kort fortalt en forretningsmodel, der giver en virksomhed mulighed for at etablere og drive et nearshore-team gennem en outsourcing-partner. Når afdelingen er fuldt operationel, vil den på sigt blive overført til virksomheden som datterselskab.

Skal vi hjælpe jer?

Hvorfor vælge BOT?

Klassisk outsourcing er tidskrævende, dyrt og risikabelt. Med en BOT-model minimerer I disse faktorer ved at udnytte vores rekrutteringsekspertise, lokale netværk og infrastruktur samt viden om lokale love, arbejdsmarked og erhvervsmiljø.

Modellen er oplagt for større tech- og software-virksomheder, der med en langsigtet strategi ønsker at investere i etableringen af en ny udenlandsk afdeling – uden at skulle bruge tid på at involvere sig i praktik og drift i opstartsperioden.

BUILD

Med udgangspunkt i jeres behov ansætter og opbygger vi jeres lokale team og kontor, og sørger for, at det sker inden for den lokale lovgivning og med support fra lokalt back-office.

OPERATE

I denne fase styrer vi det lokale team i samarbejde med jer. Vi sørger for, at teamet bliver godt integreret og aligned med jeres arbejdsmetoder og virksomhedskultur.

TRANSFER

Inden for en given tidsramme overdrager vi al styring og ejerskab af teamet til jer ifølge en procedure, der bliver defineret ved indgåelsen af samarbejdet.

Hold fokus på kerneopgaverne, mens vi skalerer og drifter

Når I samarbejder med mpeople i et BOT-forløb, lader I en erfaren og professionel outsourcing-partner stå for at opbygge, skalere og drifte jeres nye, udenlandske afdeling, mens I kan holde fokus på virksomhedens kerneopgaver. I vil få tilknyttet et fast team af danske mpeople-konsulenter, som styrer setuppet indtil I er klar til overdragelsen. Som jeres samarbejdspartner sørger vi for at være kulturbærere for jeres virksomhed og være jeres lokale repræsentant.

Kontakt Tommy i dag

Undgå fodfejl og langtrukne processer

I det øjeblik jeres kontrakt med mpeople er underskrevet, igangsættes etableringsprocessen på den valgte geografiske lokation. Vores erfaring gør, at vi undgår velkendte fejltrin og kan arbejde målrettet og effektivt med at få setuppet hurtigt op at køre. For en klient betød det, at mpeople efter kun tre måneder efter underskrevet kontrakt havde fundet og lejet kontorlokaler, fået styr på praktik, formalia og teknik og ansat de første fem medarbejdere. Allerede efter et år havde afdelingen 50 ansatte.

Kom tættere på de ressourcer, I skal bruge
Hos mpeople er vi specialister i at rekruttere de tech- og software-eksperter, I ikke kan finde lokalt. Når en virksomhed har behov for et større hold specialister, er der både sund fornuft og sund økonomi i at etablere en ekstern enhed et sted i udlandet, som bringer jer geografisk tættere på de ressourcer, de ønsker at rekruttere.

Læs casen her

Vores ydelser

I hvert BOT-samarbejde sammensætter vi både forløb og ydelser efter virksomhedens specifikke behov. Herunder kan I se nogle af de opgaver, vi løser fra start og op til overdragelsen.

Rekruttering

 • Finde kandidater
 • Screening/interview
 • Ansættelseskontrakter

Kontor

 • Leje og indretning af lokaler
 • Opsætning og indretning
 • Vedligehold

HR

 • Onboarding
 • Arbejdskultur og trivsel
 • Kontrakter og løn

Team

 • Aligned virksomhedskultur
 • Intern kommunikation
 • Projektledelse og udvikling

Økonomi

 • Tilknyttede bankkonti
 • Budgettering og regnskab
 • Fakturering og betaling

Jura og dokumentation

 • Indsigt i lokal lovgivning
 • Udfylde relevante dokumenter
 • Virksomheds- og personregistrering

Drift og administration

 • Tredjepartssamarbejder
 • Planlægning, indkøb og support
 • Implementering af arbejdsmetoder