De 11 bud bag mpeoples Syngery Performance(2+2=5) gennem mennesker

1. At skabe accelererende performance gennem mennesker er altid muligt
En af vores fundamentale overbevisninger er netop at det altid er muligt at skabe accelererende performance gennem mennesker. Ikke altid at det alene er det enkelte menneske, men sammenhængen mellem mennesker der skaber accelererende performance – det er altid muligt at skabe fremskridt og mennesker søger det at skabe fremskridt. Alligevel skal vi i den grad udfordres for at komme til det punkt hvor vi ser hvad der reelt er muligt at skabe med de forhåndenværende ressourcer.

2. Skab en klokke klar vision
Hvis vi som ledere ønske at accelerere performance i vores organisation, er det væsentligt at ressourcerne, menneskerne, som skal gennemføre dette kan se visionen med missionen og således tager medejer ansvar, eller vil missionen med alt sandsynlighed mislykkedes eller ikke opnå det ønskede eller mulige resultat.

3. Alle mennesker kan opnå ekstraordinære resultater – alene og i grupper – i ydende omgivelser
Det potentiale som alle dine medarbejdere har, er principielt ubegrænset. Historien viser os at mobilisering af ressource igen og igen har været medvirkende til at skabe resultater som vi end ikke turde drømme om. Det at frigive potentiale giver oftest uventede og ekstraordinære resultater.

4. Fællesskab omkring ejerskab, læring og kvalitet
Her gælder det processen omkring at mobilisere og frigive potentialet hos vores medarbejdere. Men ønsker de ejerskabet? Ejerskab skabes i fællesskab, ikke at forveksle med at samarbejde, teamwork, gruppearbejde, men dem alle sammen. Dette fællesskab opstår når to eller flere personer skaber noget nyt, noget der ikke var der før.

5. Plus performance opnås gennem ligevægt mellem det indre drive og det ydre pres, i et optimalt niveau
Som opstår i det øjeblik vi bliver guidet i processen til at mobilisere og frigive potentialet i vores medarbejdere. Hvordan får vi så disse forandringer til at vare ved? Vi bliver alle stimuleret af vores indre drive, fx ambitioner, og anden udefra kommende pres, fx vores medarbejdere. For at opnå forandringer som vare ved, er det de to perspektiver som vi skal tage i højde for og sikre en balance mellem disse to. Optimal performance forbedring opnås når personer kan se at deres indre drive er forbundet med det som organisationen ønsker at opnå. Organisationen skal stræbe efter at sikre balance mellem den massive support struktur med masere af fokus på handling og så det faktisk at få det til at ske gennem mennesker i organisationen.

6. Forbedrer processer gennem fokus på – og eliminering af forhindringer
Hvorfor gå imod strømmen (flowet)? Som en flod har den dynamik har en organisation også sin dynamik. Det er vores opgave at finde det attraktive som vil frigive potentialet i vores medarbejdere. Dynamikken vil blive forstærket ved fokusering på det attraktive idet nogle af forhindringerne vil blive mindre vigtige eller helt forsvinde hvis det attraktive er stærkt og præcist nok.

7. Forbedre processer gennem fokus på motivation – bedste og værste tilfælde
For at flytte folk er vi nød til at tage udgangspunkt i hvor de er og ikke hvor vi er, ellers er vejen til målet uklar. Når vi er der, er det væsentligt at sikre motivationen til at ”gå distancen”, hvilket gøres ved at fokusere på motivation, fokus på hvordan deres og vores verden vil se ud hvis vi gøre det og inden det kort hvordan den kan se ud hvis vi ikke gør det. Ved at slutte med den positive motivation, vil folk lytte og fokusere på målet.

8. Viden deling gennem kontinuitet og fornyelse i forbedringsprocesserne
Når vi arbejder med at frigive potentialet for at opnå en performance forbedring, er det væsentligt ikke at basere alle beslutninger op hvordan vi tror verden ser ud eller vil se ud. Vi skal huske den viden og erfaring vi har fra tidligere og vi skal lære at dele denne viden og erfaring for at forbygge at vi drager konklusioner som ikke kan stå mål med det vil ønsker. Så balance mellem erfaring og ny viden er væsentlig for at sikre en kontinuerlig forandring med fokus på performance forbedring.

9. Styrken i Både/og og ikke Enten/eller
Et simpelt men væsentligt rationelt princip i Plus Performance. Det er væsentligt at vi tilføre organisationen både/og og ikke enten/eller. Det er væsentligt for at have strukturen som er nødvendig for at opnå budgetter og andre mål så som produkt og markedsudvikling.

10. Inspiration gennem feedback – evaluere for at motivere
Et andet rationelt princip Plus Performance. Det er væsentligt at måle og evaluere vores fremdrift således at vi kan se at vi nærmer os det opsatte mål. Vi ser at vi opnår vores milestones og fejre disse sejre og tager ved lære af det som vi gjorde forkert eller det som kunne have været bedre. Vi skuer fremad igen i den retning som vi planlagde og med vores erfaring nu, korrigere vi den fremtidige kurs. Mennesker og organisationer lærer og udvikler sig gennem action og refleksion.

11. Find værdierne i vekselvirkning – skab mening og identitet
Det 11. bud omhandler basale menneskelige værdier og overbevisninger – guidet i alt hvad vi gør og tror på. Organisationer tager i dag det fulde ansvar når der skabes plads til dialog, gensidig forståelse hvor identiteten skabes.