Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Kandidater

Dataansvarlig

mpeople A/S
Adresse: Nymøllevej 50, 2800 Kgs. Lyngby
Phone: +45 70 20 90 80
Mail: gdpr@mpeople.dk

I forbindelse med rekruttering hos mpeople behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. mpeople er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

I den forbindelse benytter vi os af Recruitee. Formålet med Recruitee er at lette rekrutteringsprocessen for både dig og mpeople, herunder at gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af og kommunikation med dig som kandidat. I forbindelse med brugen af Recruitee modtager Recruitee personoplysninger fra kandidaterne og behandler sådanne personoplysninger som et led i mpeople vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Opbevaring og sletning
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos mpeople, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalemappe hos os, og vil følge vores slettepolitik for denne.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 3 år efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Såfremt du sender en uopfordret ansøgning eller blot uploader dit cv til vores cv-database, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 3 måneder, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Samtykke
Hvis du afgiver dit samtykke hertil må mpeople gemme din ansøgning, CV og andre tilsendte dokumenter for at du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige stillinger, som er relevante for din profil i en periode på op til 3 år.

Modtagere
mpeople benytter rekrutteringssystemet Recruitee til administration af rekrutteringsprocessen. Recruitee er en cloudtjeneste udviklet af Recruitee B.V. Mpeople har indgået en databehandleraftale med Recruitee B.V. Recruitee B.V. og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning, og for underleverandører, der befinder sig i tredjeland, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du kan til enhver tid anmode mpeople om at redigere din profil, hvis du ønsker at slette, uploade og redigere oplysninger.

For konsulenter
I forbindelse med din registrering i freelancedatabasen hos Recruitee behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. mpeople er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din registrering.

I den forbindelse benytter vi os af Recruitee. Formålet med Recruitee er at lette registeringsprocessen for både dig og mpeople, herunder at gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af dine kompentencer og kvalifikationer og sikre en let kommunikation med dig.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din registrering og dit oprettede mpeople CV med henblik på at sælge dig ud som konsulent/freelancer. Der vil være en løbende dialog med potentielle kunder som vi matcher med dig og der kan forekomme evalueringer og vurderinger af dine præstationer og kompetencer via interviews med enten os eller den potentielle kunde.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af dine oplysninger samt CV forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi anbefaler, at din registrering ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Opbevaring og sletning
Hvis du bliver tilbudt en opgave på vegne af eller af mpeople, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med opgaven, blive en del af dine oplysninger som behandles hos os, og vil følge vores slettepolitik herfor.

Hvis du ikke tilbydes en opgave, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, i en periode på 3 år, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Samtykke
Hvis du afgiver dit samtykke hertil, må mpeople gemme din ansøgning, CV og andre tilsendte dokumenter for at du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige stillinger, som er relevante for din profil i en periode på op til 3 år

Modtagere
mpeople benytter Recruitee til administration af registreringsprocessen. Recruitee er en cloudtjeneste udviklet af Recruitee B.V. Mpeople har indgået en databehandleraftale med Recruitee B.V. Recruitee B.V. og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning, og for underleverandører, der befinder sig i tredjeland, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i registrerings-processen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du kan til enhver tid anmode mpeople om at redigere din profil, hvis du ønsker at slette, uploade og redigere oplysninger.

Kontakt
Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Telefon: + 45 70 20 90 80
E-mail: gdpr@mpeople.dk
mpeople A/S
Nymøllevej 50
2800 Kgs. Nytorv

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Denne privatlivspolitik er redigeret 08. juni 2021.