Poszerz sieć kontaktów dzięki sieci liderów mastermind

Sieć mastermind to atrakcyjna opcja dla szefów da. badań i rozwoju lub specjalistów odpowiedzialnych za dział rozwoju.

Wprowadzenie

mastermind to sieć liderów dla osób na kierowniczych stanowiskach, które chcą inspirować i dać się zainspirować.

3-4 do roku organizujemy imprezy na Zelandii i na Jutlandii, podczas których zaproszeni prelegenci prezentują prelekcje dotyczące kwestii technicznych, ekonomicznych, zarządzania i procesów. Wśród wielu poruszanych tematów są te, z którymi spotykasz się w swojej pracy.

Jednocześnie masz możliwość rozbudowywania sieci kontaktów i dzielenia się wiedzą z innymi specjalistami należącymi do sieci.

Spotkasz specjalistów z innych firm i branż, którzy napotykają na te same wyzwania co Ty i będziesz miał możliwość dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń.

Uczestnictwo jest bezpłatne i możesz dołączyć do naszej w LinkedIn, dzięki czemu masz do dyspozycji sieć kompetentnych profesjonalistów w zasięgu ręki.

Często zadawane pytania

Dlaczego warto wziąć udział?

Aby spotkać specjalistów z innych firm, choć niekoniecznie z Tewojej branży, którzy mierzą się z podobnymi jak Ty wyzwaniami oraz zainspirować się i wymieniać doświadczeniami.

Jako uczestnik masz też możliwość poszerzania swojej sieci profesjonalnych kontaktów z profesjonalistami takimi jak Ty.

Dla kogo jest ta sieć?

mastermindsieć liderów, w której menedżerowie i liderzy rozwoju zyskują wiele wspólnych punktów odniesienia, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją rozwojową w sposób optymalny z punktu widzenia zarządzania, ekonomii, efektywności, globalizacji, czasu wprowadzenia na rynek, innowacji, insourcingu, outsourcingu itp.

Gdzie i kiedy odbywają się imprezy mastermind?

Imprezymastermind odbywają się 3 – 4 razy do roku.

Imprezy sieci organizujemy zarówno na Jutlandii, jak i Zelandii.

Zasadniczo imprezy odbywają się kolejno w siedzibach firm naszych członków.

Czy chcesz uczestniczyć w kolejnej imprezie mastermind?

Zarejestruj się w sieci tu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o
mastermind, możesz
Lars Blauenfeldt

31 21 10 03 lub mail.