Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych

mpeople A/S
Adres: Nymøllevej 50, 2800 Kgs. Lyngby
Nr tel.: +45 70 20 90 80
E-mail: gdpr@mpeople.dk

 

Wprowadzenie i zakres odpowiedzialności

Spółka mpeople A/S odpowiada za ochronę danych, które nam udostępniasz, a także za ochronę dotyczących Cię danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy uwagę, że w dalszych zapisach niniejszej Polityki używamy nazwy mpeople, która jest zarejestrowaną nazwą dodatkową naszej spółki.

Pragniemy, abyś miał pewność, że mpeople zapewnia Ci ochronę. Dlatego też w czytelny i szczegółowy sposób przedstawiamy, jakie dane mpeople gromadzi, a jakim celu je gromadzi, a także w jaki sposób mpeople może wykorzystywać dotyczące Cię dane osobowe. Jeśli masz pytania, napisz do nas. Jesteśmy zawsze do dyspozycji i zawsze staramy się pomóc w najlepszy możliwy sposób.

 

Podstawowe informacje

W mpeople podejmujemy szereg działań, aby zapewnić, że w ramach korzystania z naszych usług dotyczące Cię informacje są chronione w optymalny sposób. Rozumiemy, że jest to ważny aspekt naszej działalności i dlatego podchodzimy do niego z należytą powagą.

Polityka prywatności firmy mpeople ma na celu zapewnienie właściwego postępowania z dotyczącymi Cię informacjami i zapewnienia ich poufności. Oczywiście przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa.

Firma mpeople przetwarza i przechowuje dane osobowe korzystając z usług podmiotów zewnętrznych stosujących odpowiednie środki bezpieczeństwa i które są związane tymi samymi wymogami, jak my lub zawarły umowy o podobnym charakterze.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

W skład naszego zespołu wchodzą odpowiedni specjaliści w tej dziedzinie, dzięki czemu posiadamy dogłębną wiedzę w tych kwestach.

Firma mpeople zapewnia organizacyjne, elektroniczne i administracyjne środki zabezpieczeń w celu ochrony wszystkich przetwarzanych przez nas danych. Oznacza to, że wprowadziliśmy odpowiednie procesy, które m.in. zabezpieczają dotyczące Cię dane przed utratą, modyfikacją czy nieuprawnionym dostępem. Stale dopasowujemy nasze środki zabezpieczeń pod kątem postępu w dziedzinie technologii. Procesy te obejmują zarówno kwestie organizacyjne, jak i techniczne.

Pytania dotyczące bezpieczeństwa można kierować na adres gdpr@mpeople.dk.

Kto ma dostęp do dotyczących Cię informacji?
Firma mpeople traktuje dotyczące Cię dane osobowe z zachowaniem najwyższej poufności, aby oferować optymalną obsługę.  Dotyczące Cię dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom postronnym, które w naszym mniemaniu i w oparciu o racjonalne przesłanki wykorzystują te dane w celu zapewnienia optymalnego przetwarzania.

Dotyczące Cię dane osobowe przekazujemy innym podmiotom, jeśli przepisy prawa, stosunki umowne lub wymogi umożliwiające zawiązanie stosunku umownego zezwalają na to lub tego wymagają.

Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?
Przedstawiamy to ogólne zestawienie danych, które przetwarzamy:

Imię nazwisko, numer telefonu, adres, pliki cookies (zwykłe dane osobowe). Jeśli dobrowolnie udostępnisz nam inne dane osobowe, będziemy je przetwarzać we właściwym zakresie.

Jeśli pozyskujemy dotyczące Cię dane osobowe, których nie udostępniłeś nam samemu, zawsze pochodzą one z dostępnych publicznie źródeł.

Dane przetwarzamy wyłącznie, jeśli są one adekwatne, właściwe oraz ograniczone pod kątem konieczności świadczenia przez nas usług.

Podstawa prawna przetwarzania
Dotyczące Cię dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO. Dotyczące Cię dane osobowe przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

  • Zwróciliśmy się do Ciebie o zgodę na przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych z podaniem jednego lub kilku celów przetwarzania
  • Przetwarzanie jest wymagane ze względu na realizację umów, które z nami zawarłeś.
  • Przetwarzanie jest wymagane w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa.
  • Przetwarzanie jest wymagane w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli w Twoim przypadku ma zastosowanie ta podstawa prawna przetwarzania, możesz zażądać jej przesłania

Przetwarzanie przez podmioty postronne

W celu przetwarzania dotyczących Cię danych korzystamy z usług podmiotów postronnych. Są to m.in. zewnętrzne, profesjonalne przedsiębiorstwa, takie jak dostawcy i partnerzy biznesowi, które pomagają nam dostarczać i świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie oraz przetwarzać dotyczące Cię dane.

Firma mpeople przetwarza i dane osobowe korzystając z usług podmiotów zewnętrznych stosujących odpowiednie środki bezpieczeństwa i które są związane tymi samymi wymogami, jak my lub zawarły umowy o podobnym charakterze.

Przekazywanie dotyczących Cię danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą polityką. W związku z tym podmiot postronny nie może wykorzystywać danych we własnych celach i przetwarza je na rzecz mpeople jedynie w tym zakresie. Dane mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą i w okresie nie dłuższym niż wymagany dla realizacji naszego celu.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych

Firma mpeople przetwarza dotyczące Cię dane w celu identyfikowania Ciebie oraz zapewniania Ci najwyższego poziomu usług, abyś chciał współpracować z mpeople. Ponadto podejmujemy też dalsze wysiłki, aby optymalnie chronić dane dotyczące Ciebie i naszych klientów.

Firma mpeople nie stosuje żadnych automatycznych procesów decyzyjnych w ramach przetwarzania danych osobowych.

 

Twoje prawa

Pragniemy jednak przypomnieć, że współpraca z mpeople ma charakter dobrowolny. Jeśli zażądasz usunięcia dotyczących Cię danych osobowych przechowywanych przez mpeople, nie będziemy mogli zagwarantować dalszego zapewniania Ci takiej samej obsługi.

Jeśli chodzi o dane udostępniane nam na podstawie zgody, najlepszym sposobem, aby nas poinformować o tym, że chcesz abyśmy je usunęli, jest kontakt za pośrednictwem podanego tu adresu e-mail.

 

Skargi

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami. Prosimy o przesłanie wiadomości do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych pod adres: gdpr@mpeople.dk.

Oprócz zwrócenia się bezpośrednio do mpeople za pośrednictwem powyższego adresu przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

Okres przechowywania danych

Dane przechowujemy w okresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa i usuwamy je, kiedy się już wymagane. Podejmujemy wszelkie racjonalne wysiłki, aby dane, które nie są zgodne z celem, w którym są przetwarzane, były bezzwłocznie usuwane bądź podlegały sprostowaniu.

Dlatego firma mpeople zapewnia, iż dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne. Wprowadziliśmy wewnętrzne terminy usuwania lub okresowych przeglądów zgromadzonych danych w zależności od ich charakteru oraz okoliczności. Postępujemy tak, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Wymogi techniczne
Aby zapewnić płynną komunikację z mpeople, zalecamy stosowanie możliwie najnowszej wersji systemu operacyjnego, przeglądarki oraz szykiego łącza internetowego.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki oraz wprowadzania do niej zmian. Jej najnowsza jest zawsze dostępna w naszej witrynie internetowej. Jest ona zawsze opatrzona datą i wersją u spodu strony. W razie zmiany sposobu przetwarzania przez nas danych, powiadomimy Cię poprzez umieszczenie w naszej witrynie widocznego komunikatu.

Kontakt
W razie pytań lub skarg dotyczących gromadzenia lub przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: gdpr@mpeople.dk 

Niniejsza polityka prywatności została edytowana 8 czerwca 2021.