mastermind #15 – Leder Der Taler Eller Taler Der Leder

Så er det blevet tid til master mind #15, og denne gang tager vi fat i, hvad det vil sige at opbygge en god ledertale – en tale der leder

Ledere taler meget: Store taler der samler organisationen, mindre taler der sætter dagsordner, og små taler der sætter ord på det væsentlige i situationen: Mødets fokuspunkter, formålet med temadagen eller vigtigheden af de forestående opgaver. At holde succesfulde ledertaler er imidlertid et håndværk, der skal læres – og vi sætter på dagen fokus på en række retoriske begreber, der gør dig bedre til at holde ledertaler.

Jonas Gabrielsen besvarer indledningsvist spørgsmålet: Hvad er overhoved en ledertale i dag? Og hvad kan man som leder opnå med talen? Centrale pointer er her synlig ledelse, kunsten at sætte dagsordner og forholdet mellem tale og tanke.

Herefter dykkes ned i den retoriske værkstøjskasse, og tre centrale begreber til en bedre ledertaler gennemgås:

  1. Tænk i Rum og relationer!
  2. Tænker i Essenser frem for i ord og fyld!
  3. Arbejd med Sekvenser frem for pointer og budskaber.

Så holder du en bedre ledertaler i morgen!

Den gode leder bygger sin tale op efter alle kunstens regler, men den gode tale bygger også lederen op. Ingen ledertale uden leder og det er derfor vigtigt altid at tænke ledertalen dobbelt: HVAD SIGER JEG MED TALEN og HVAD SIGER TALEN OM MIG?

Med ledertalen kan du meget – men det kræver selvfølgelig, at du behersker den og forstår dens opbygning. Dette og meget mere vil du får indbilik i på det kommende Master Mind.

Dagen gennemføres som et interaktivt foredrag, hvor der løbende veksles mellem oplæg, øvelser og diskussion.

Du kan se invitationen til master mind #15 her 

 

Jylland:

7. april fra kl. 9:00 til ca. 12:30 hos Scanvaegt Systems, Johan Guttenbergs Vej 5-9, 8200 Århus

Sjælland: 

14. april fra kl. 9:00 til ca. 12:30 hos Anritsu, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København.