mastermind #12 – Strategisk Selvledelse

Jylland & Sjælland:

At lede de selvledne medarbejdere gennem kerneforretningen

På dette master mind arrangement vil vi komme ind på bl.a. hvad det kræver af ledere at lede medarbejdere, der allerede leder sig selv; hvilke ledelsessystemer og -værktøjer, der kan understøtte strategisk selvledelse, og hvad medarbejderne skal kunne for at lede sig selv. – Væsentlig indsigt og viden at besidde som R&D leder i disse agile tider.

Du får en grundlæggende forståelse af, hvad strategisk selvledelse er, hvordan selvledne medarbejdere og teams kan ledes, og hvordan der kan skabes en arbejdskultur, der under-støtter strategisk selvledelse.

 

Strategisk selvledelse opnås ved at give medarbejderne frihed samtidigt med, at de forpligter sig på virksomhedens kerneforretning.

For at inspirere jer om dette emne, har vi inviteret Anders Raastrup Kristensen til at fortælle om hans erfaring og viden på området. Anders er ph.d. og adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han forsker i ledelse af selv-ledende medarbejdere og strategisk HRM. Anders er medforfatter til bogen “Strategisk selvledelse – ledelse mellem frihed og forretning”, (2013), og har tidligere udgivet “Det grænseløse arbejdsliv”.

Anders har de sidste 10 år forsket i ledelse af selvledende medarbejdere, balancen mellem familie og arbejdsliv samt strategic HRM.

Det er som altid gratis at deltage, blot du har meldt dig til arrangementet, hvilket kan ske ved at sende en mail til Managing Partner Lars Blauenfeldt på lars@mpeople.dk.  

Vi begynder kl 9.00, med kaffe fra kl 8:30, og forventer at afslutte med en let frokost omkring kl 12.30.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.