mastermind #11 – Oplev den Agile Effekt

Jylland og Sjælland:

Hvis du vil have indblik i hvordan dine medarbejdere oplever de agile udviklingsprocesser….

Så er det tid til et spændende Master Mind arrangement, og denne gange er det ganske vist. Denne gang får du mulighed teste noget før dine medarbejdere, så kom og bliv klædt på.
Implementering og forbedring af udviklingsmetoder i udviklingsorganisationer er i dag ofte præget af de agile metoder eller overvejelser om, at indføre agile metoder. Selvom principperne bag metoderne er enkle, så kan implementeringen være en kompleks sag og ofte langtfra succesfuld. Tag blot udfordringen med at anvende agile metoder på tværs af faggrænser, en udfordring mange har oplevet.

Dette Master Mind tager udgangspunkt i hvordan vi i ”Agil Procesforbedring” / ”Agil implementering” ser sammenhængen mellem de agile principper og muligheden for, at blive en professionel udviklings organisation med fokus på effektivitet og værdiskabelse udfra medarbejder perspektivet.

Når vi underviser og afholder workshops bliver vi oftest mødt med udsagn som: ”hvor er det ærgerligt at ledelsen ikke er med i dag, de ville kunne lære meget af dette! ”. Så deltag og oplev selv, hvordan de agile principper med succes kan implementeres.

Sønderborg, 8. Januar 2015: Workshop facilitator Bent Myllerup, Agile42

Skive, 22. Januar 2015: Workshop facilitator Bent Myllerup, Agile42

Sjælland, 28. Januar 2015 Workshop facilitator Bent Myllerup, Agile42

Praktisk erfaring med indførsel af agile metoder på tværs af faggrupper
Ved Lars henrik Jensen, Program manager R&D GN Otometrics A/S