Innovation i Hverdagen – 10 Gode Råd

5. marts 2015

Specielt til dig som leder, der gerne vil skabe fornyelse i hverdagen!

Der tales ekstremt meget om innovation i disse år, specielt nu hvor krisen kradser, og hvor vi som samfund står overfor store forandringer for at kunne komme sikkert i havn på den anden side af krisen. På samme vis er der lavet mange mere eller mindre sammenhængende koncepter for, hvorledes innovation skal gribes an og føres ud i praksis.

Dette lille skriv med ti gode huskeråd skal blot ses som en lille reminder til dig som leder om, hvorledes du med enkle tiltag kan skabe små forandringer i hverdagen – forandringer som vil sikre et anden fokus på det at innovere.

Sæt ord på dine tanker og visioner – uden vision ingen retning og dermed ingen innovation!

”Vi har valgt at rejse til Månen. Vi har valgt at rejse til Månen, og inden tiårets udløb vil vi landsætte mennesker på Månen, ikke fordi det er let, men fordi det er svært, og fordi dette mål vil hjælpe os at finde og samle vores bedste kræfter og færdigheder”, det var Kennedys vision og mange troede, at han var tosset på daværende tidspunkt, men han gav sig selv og en hel nation lov til at drømme om en tur til månen. Således blev der sat gang i fantasien, og som det også er sagt ”if you can dream it, you can do it!”.

Så opgaven er at formulere en drøm eller en vision, som giver målet at sigte efter.

Giv dig selv tid til at tænke – du skal så, før du kan høste!

Det lyder umiddelbart som en nem opgave, men hvor mange af os kan sætte tid af til refleksion og til at drømme? Vi har alle en fyldt kalender i hverdagen, så her skal der prioriteres ben hårdt, sæt tid af i kalenderen i god tid og overhold aftalen med dig selv, ellers vil du aldrig komme igennem med dette.

En mulighed er at bruge en coach, her er det muligt at få effektiv tid til refleksion. Af andre muligheder, som flere og flere benytter sig af, er at deltage i diverse netværk, her kan man blive inspireret af andre i netværket, bl.a. i Master Mind, vores netværk for udviklingsansvarlige indenfor elektronikudvikling.

Så sæt tid af til dig selv!

Udforsk din egen organisation – forundring fører til forandring

Vi kender det jo alle, ”sådan plejer vi at gøre”, ”sådan har vi altid gjort det” og ”det kan man ikke” og der er mange flere af disse i princippet tomme argumenter, som for nogle er tryghedsskabende, men som for innovationen er dræbende. Dem skal du lytte til, for her kan der være et område, hvor der er mulighed for at tilpasse processer, altså lidt proces innovation. På samme måde er det som leder væsentligt i perioder at lytte uden at spørge for meget, men lytte og se hvordan dine medarbejdere udfører opgaver, det kan være der, hvor du opdager, at der er mange uhensigtsmæssig-heder, som kan tvistes til noget mere effektiv i din organisation.

På samme måde kan det være gavnligt at observere dine medarbejderes adfærd og uudtalte behov, her kan der være mange forbedringer at hente.

Så lyt og observer uden at stille for mange spørgsmål!

Gør krisen til dine egne løftestang – kriser kan fremme opfindsomheden!

Du kan ikke tvinge dine medarbejdere eller organisationen som helhed til fornyelse, det er der typisk for meget modstand til. Men, en krise kan være en kærkommen lejlighed til at skabe fornyelse. Krisen vil typisk være en øjenåbner for mange til at acceptere og bidrage til forandringer til det bedre. For de fleste organisationer som er under pres, f.eks. som følge af finanskrisen eller tilsvarende, vil der typisk være en kortere vej til erkendelsen, den fælles erkendelse af at al magelighed må vige i situationen. På den vis er det muligt at skabe den platform, der skal til for at sikre succes med forandringer og accept af forandringer.

Det er vigtigt at involverer organisationen i forandringerne og lade medarbejderne komme til med deres ideer og tanker, også inden du præsenterer dem for din version af løsningen og handlingsplanen, ellers risikerer du at ryge tilbage til ”start” igen.

Brug krisen til at skabe effektive forandringer til det bedre!

Stil ikke mod at opfinde hjulet – brug derimod gerne det andre allerede har opfundet!

Inspiration kommer ofte fra de mærkeligste steder men til tider også lige fra personen ved siden af, det er ikke til at vide. Har du en god oplevelse ude i byen med et produkt eller en service, kan du måske overføre dette i en anden variant til din egen virksomhed. Det gælder om at kunne sætte ting sammen i en anden kontekst, end den du lige oplever den i øjeblikket og vende det til din og din organisations fordel.

Her kan væsentlige inspirationskilder være virksomhedsbesøg og netværksgrupper, steder hvor du professionelt møder andre fra både samme og andre brancher. Det at deltage i faglige og tværfaglige netværk, hvor innovation og ide- og erfaringsudveksling, står højt på dagsordnen. Men det kan også være fra helt almindelige hverdags oplevelser, når du fx handler ind til aftensmaden, tanker benzin ol.

Søg aktivt inspirationskilder og brug tid på dette, det giver helt sikker payback!

Gør noget du ikke plejer at gøre – bryd de vante rammer og skab innovationsvenlige situationer

At arbejde seriøst med innovation kræver en vis form for distance til de sammenhænge man indgår i til hverdag. Derfor kan det være en fordel at skabe andre spilleregler og fysiske rammer end de vante.

Som leder kan du ikke kommandere nytænkning frem, det er din opgave at skabe de fornødne rammer til at nye og anderledes tanker og ideer opstår og ikke bliver mødt med modstand, som f.eks. ”det kan man ikke”. Så sæt rammerne for innovationsvenlige situationer, det er opgaven.

Andre rammer kan være så banale som at møder foregår stående og ikke siddende, at du snakker arbejder med medarbejdere / kollegaer under en gåtur, samler dine folk i nye lokationer for en dag eller to, kort sagt gennemfører, samler og brainstorming anderledes end det I hidtil har gjort.

Skab innovationsvenlige rammer, gør noget i ikke gør normalt og andre steder!

Motiver din omverden til at tænke nyt, bryd vanerne – innovation kommer efter tillid

Som medarbejdere bruger vi meget ubevidst energi på at beskytte os mod andres ”angreb”, og det er specielt i tider som disse hvor nedskæringer og effektivisering konstant er på dagsordnen – vi beskytter os selv og vores position.

For at bryde denne for alle, også organisationen som helhed, negative tilgang er det væsentligt, at du som leder er i stand til at skabe en god, tryg og åben stemning omkring dig. Det er jo væsentligt nemmere og tryggere at deltage fordomsfrit, åbent og ærligt i dagordnen under sådanne betingelser. Så start med selv at ære åben, venlig og imødekommende, udtryk ærlig nysgerrighed og vær nærværende i alle situationer. Skab en kultur hvor I ikke dræber ideer med, ”det kan man ikke”, ”det har vi prøvet før” og andre fuldstændigt innovations dræbende udtryk. Du skal som leder ligeledes sikre, at der er fokus på løsningen og ikke problemet, det kan koste mængder af energi for din gruppe, hvis de hele tiden hænger fast i problemerne og hvorfor de opstod – glem det og fokuser på løsningen, kom videre.

Endelig, vis dig som et menneske, du kan også tage fejl, erkend det i gruppen, det skaber troværdighed, tryghed og engagement i gruppen.

Fokuser på løsningen og glem fortiden for en stund!

Giv dine medarbejdere æren for ideerne, det fostrer engagement

Innovation og gennemgribende forandringer kan ikke skabes ved at trække løsninger ned over hovedet på medarbejderne, succes skabes ved at involvere de implicerede parter. Tænk på det som en tre trins raket, jo flere du involverer, desto flere ideer, og herunder vil ideer blive udviklet, fordi der er mange til at tænke videre på opståede ideer og endelig, så er det medarbejderne der sammen har skabt løsningen, og dermed er den væsentligt nemmere at implementere, succes raten stiger med ét til et væsentligt højere niveau.

Egentligt kan du her betragte dig selv som en coach. Lad medarbejderne fortælle om deres vision for fremtiden for organisationen, involver dem tidligt i dine tanker og ideer og lad dem endelig udfordre dem. Hvis medarbejderne har påvirket en af dine ideer på den ene eller anden måde, så er det igen en ide, der ikke udelukkende er kommet fra ledelsen. Endelig er det vigtigt at give medarbejderne en rolle i fornyelsen, lad endelig dem føre projektet ud i livet og gerne på tværs af jeres organisation.

Medarbejdernes bidrag vil som regel kun gøre dine ideer endnu bedre!

Bryd homogeniteten blandt dine medarbejdere – bring modsætninger sammen

Skaber vi ikke forandring, så er vi medvirkende til at skabe stilstand eller endnu værrer tilbagegang. Hvis grupper af medarbejdere ikke fornyr sig og på den vis bliver alt for homogene og indforståede, så skaber de forandringer med en hastighed, vi som regel ikke har økonomi til at vente på.

Når de virkelige gode ideer ønskes, så er succesraten for at skabe dette signifikant højere, hvis du sammensætter den involverede gruppe med stor omtanke. For at bryde homogeniteten og skabe nye tanker er det væsentligt, at du blander posen af deltagere godt Tænk her på et mix af faggrupper, uddannelsesniveau, geografi, alder, position i virksomheden, etnisk baggrund, ”skæve” profiler, osv., og tag gerne nogle med udefra, det vil for alle være med til at bryde vanetænkning, og det er det der skal til.

Mao sagde engang ”Lad en blomst blomstre, og 1000 tanker brydes”.

Alle kulturer skal bestøves for at blomstre!

Slip fodfæstet for et øjeblik, prøv noget helt andet – hvis du ikke prøver, sker der ikke noget.

Innovation behøver hverken at være revolutionær eller uigenkaldelig. Det er jo muligt at køre mindre forsøg i mindre grupper eller i afgrænsede tidsrum, således at effekten løbende kan vurderes.

Men Innovation fordrer, at du som leder i perioder tør forlade kommandobroen og tør stole på din egen dømmekraft. Du skal være villig til at løbe risici for at opnå innovative forandringer, der kan måles positivt på den ene eller anden måde i virksomheden. Du skal jo også vende processer og procedurer samt produkter op og ned for at få et nyt syn på sagen. Som belønning for dit mod er det givet, at du får et sjovere, mere tilfredsstillende og berigende job.

I innovative kulturer har du fejlet hvis du ikke prøvede, hvorimod det i klassisk stil er ”du fik fiasko, altså har du fejlet”, der er stor forskel på de to udtryk og ingen tvivl om, hvilken kultur der bliver bærende for de virksomheder, der kommer frem i verden i dag.

At give slip er ikke det samme som at miste grebet!

Ledere skal i dag have fokus på innovation og evnen til at skabe innovation, ellers er man formentligt ikke leder for en længere periode. Så det hele tager udgangspunkt i dig, lige her og lige nu!

mpeople er en medarbejderejet konsulentvirksomhed med primær fokus på udviklings- og ledelsesressourcer indenfor embedded apparat udvikling og de omkringliggende PC applikationer.

Vores filosofi er ikke at blive de største, men konstant at sikre at vi til enhver tid er de bedste set med vores kunders øjne. På den måde sikrer vi os, at vi har det sjovt med at arbejde med det vi gør og bliver endnu bedre til det. Dette er en væsentlig del af vores virksomhedskultur.

Ligeledes er det vores virksomhedsfilosofi ikke at opbygge en stor, tung og dyr administration, som det oftest ses i konsulent-branchen. Vi vil til enhver tid sikre os, at vi er en agil organisation, som udover at have de bedste konsulenter også kan levere til en konkurrencedygtig pris, en klar win – win situation.

Senest nyheder

Ekstra ScrumMaster certificeringskursus i København

Grundet den store interesse for vores ScrumMaster certificeringskurser afholder vi et ekstra kursus den 3. og 4. november på Islands Brygge i København. Kurset vil blive undervist af Certified Scrum Coach Bent Myllerup, der har over 10 års erfaring med agile metoder....