Har i Styr på Reglerne om Arbejdsudleje?

5. januar 2015

Mange aktører i den danske IT og elektronik-branche og branchens danske kunder er tilsyneladende ikke – endnu – blevet klar over, at de danske skatteregler om arbejdsudleje kan have stor betydning for dem og kan medføre store uventede omkostninger for de danske kunder i form af krav fra SKAT, når man som en del af processen bruger udenlandsk.

mpeople kan dog berolige vores kunder.

Når de indgår aftaler med mpeople, har vi taget højde for reglerne om arbejdsudleje. Hvis vi har behov for at anvende specielle kompetencer fra udlandet til løsningen af opgaverne, sørger vi for, at personerne bliver registreret og at der bliver indberettet og inde-holdt den A-skat m.v. som der skal i forhold til de udenlandske personer vi sender på opgaver hos vores danske kunder. Uanset hvilken dansk skatteregel de udenlandske kompetencer således er skattepligtige til Danmark efter, sørger vi for, at aftalerne er håndteret i compliance med skattereglerne og med reglerne om immigration (ophold- og arbejdstilladelse) m.v.

Hos mpeople har vi den holdning, at hvis vi har behov for at anvende udlændinge til løsningen af de udviklings- og projektopgaver, som vi påtager os, så er det os, der overfor de danske myndigheder står på mål for den beslutning – ikke vores kunder.

Skulle SKAT rejse en sag om arbejdsudleje overfor en af vores danske kunder, vil vi sørge for at håndtere dialogen med SKAT og sørge for, at alle krav fra SKAT der måtte være i relation til en af vores ressource-personer bliver betalt af os – det er ikke noget vores kunder skal bekymre sig om.

Hvad er arbejdsudleje?

Reglerne om arbejdsudleje er en skatteregel. Reglen handler om, at selv om udenlandske personer (formelt) har en ansættelsesaftale med en udenlandsk virksomhed, så kan SKAT fastslå, at den udenlandske person reelt arbejder for den danske virksomhed som den udenlandske virksomhed har en aftale med. SKAT kan altså tilsidesætte noget, der umiddelbart er en B-2-B aftale, hvis det arbejde den udenlandske ressource udfører, udgør en integreret del af den danske virksomhed.

Reglen blev skærpet i september 2012 og siden da er danske virksomheder i alle brancher i stigende grad begyndt at blive opmærksomme på, at reglen om arbejdsudleje, er noget som de er nødt til at forholde sig til.

Det er de af den simple grund, at selvom reglen umiddelbart kun medfører skattepligt til Danmark for den udenlandske kompetenceperson, så hæfter den danske virksomhed, hvor personen indgår som ressource umiddelbart og direkte over for SKAT for skattebetalingerne på lønnen til personen.

Arbejdsudlejeskatten er en fast skat på effektivt 35,6 % og hvis SKAT ikke får andre oplysninger om den faktiske løn til den udenlandske ressourceperson skal skatten som udgangspunkt beregnes og betales på grundlag af hele kontraktsummen. Det kan hurtigt blive dyrt og er en fordyrende økonomisk belastning, hvis man ikke havde indkalkuleret med det på forhånd.

Hvordan håndterer vi det hos mpeople?

De udenlandske personer vi bruger til løsningen af de opgaver vi påtager os, er enten direkte ansat hos mpeople eller også arbejder personerne efter reglerne om arbejdsudleje for mpeople, hvor de indgår som en integreret ressource i de kerneydelser vi udbyder som professionel leverandør. På den baggrund er det også mpeople, der sørger for at personerne bliver registreret i forhold til SKAT, ligesom vi sørger for, at der bliver indberettet, indeholdt og indbetalt dansk skat og eventuelt social sikring for de udenlandske personer i overensstemmelse med de regler, der gælder.

Dokumentation og nærmere oplysninger

Vores kunder er til enhver tid velkomne til at få dokumentation hos os for, at forholdene er i orden vedrørende de konkrete personer vi sender ud til løsning af opgaver hos vores kunder.

Hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger til dette emne, er I velkomne til at kontakte Managing Partner Lars Blauenfeldt på lars@mpeople.dk eller +45 3121 1003.

Senest nyheder

Ekstra ScrumMaster certificeringskursus i København

Grundet den store interesse for vores ScrumMaster certificeringskurser afholder vi et ekstra kursus den 3. og 4. november på Islands Brygge i København. Kurset vil blive undervist af Certified Scrum Coach Bent Myllerup, der har over 10 års erfaring med agile metoder....